UNITATS DE MESURA

El dissabte passat 25 d’abril vaig fer una fitxa de deures sobre unitats de mesura